1393-10-14 12:17
جذب و سازماندهی ورزشکاران در کانون بسیج هیئت جودو استان تهران

مسئول کانون بسیج هیئت جودو استان تهران، جذب و سازماندهی ورزشکاران و جودوکاران در راستای تعالی ورزش جودو را از اهداف این کانون عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، حاج آقا هادی فلاح تفتی، با قدردانی از آقای اکبرلو بابت زحمات شان طی چهار سال گذشته و دوران تصدی این سنگر، افزود: ایجاد پایگاه  مرکزی کانون جودو در محل هیئت جودو با همت و همدلی مسئولان جودو استان تهران میسر شده است.

وی که شش ماه است این مسئولیت را قبول نموده و تحصیلات حوزوی و کاردانی تربیت بدنی دارد،

ایجاد پایگاه های جنوب شرق، شمال غرب و جنوب غرب را از دیگر اهداف کانون بسیج هیئت جودو استان تهران برشمرد.

گفتنی است حاج آقا هادی فلاح تفتی مسئولیت کانون بسیج ورزشکاران سپاه حضرت محمد رسول ا... تهران بزرگ را نیز برعهده دارد.