1393-10-06 23:59
کلاس های جبرانی برای کلیه تجدیدشدگان کاتای آزمون ارتقا کمربند مورخ 28 آذرماه

هیئت جودو و کوراش استان تهران برای کلیه تجدید شدگان کاتای آزمون ارتقا کمربند مورخ 28 آذرماه، کلاس های جبرانی درنظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، این کلاس های جبرانی روزهای پنجشنبه از ساعت 17 و 30 دقیقه الی 19 در محل هیئت جودو برقرار می باشد.

در این گزارش تاکید شده که شرکت در کلاس های جبرانی کاتا برای کلیه کسانی که در آزمون کاتا تجدید شده اند، جهت ارتقا دان اجباری است.