1393-10-03 10:53
اسامی قبول شدگان آخرین دوره آزمون دان ۱ تا ۴ جودو در سال ۱۳۹۳

هیئت جودو و کوراش استان تهران، اسامی قبول شدگان آخرین دوره آزمون دان ۱ تا ۴ در سال ۱۳۹۳ را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، این آزمون در تاریخ ۲۸ آذر در سالن شهید موگویی برگزار شد که نتایج آن بدین ترتیب اعلام گردید:

اسامی شرکت کنندگان در آزمون هیئت جودو استان تهران

28/09/93

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت

1

سیدمحمدشکرآبی

قبول

29

محمد سعید صادقی

قبول

2

علیرضاعزیزان

قبول

30

محمد حسین شیخ الاسلامی

قبول

3

میلادمطلوب

قبول

31

مجید احسانی

قبول

4

میلادخلیفهپور

قبول

32

امیر علی زارعی

قبول

5

احسانالهشبیهی

قبول

33

حسین زامیاد

کاتا تجدید

6

نادرجسوری

قبول

34

میکائیل علیمحمدی

کاتا تجدید

7

مهدیجعفرینسب

قبول

35

مجید گلچینی

کاتا تجدید

8

علیرضاامیرعلایی

قبول

36

سعید محسنی راد

کاتا تجدید

9

سعیدجعفری

قبول

37

علی ده رگی

کاتا تجدید

10

پوریااحمدی

قبول

38

مجید محمودی نیا

کاتا تجدید

11

حسین مرادی

قبول

39

جعفر سیف اسبگران

کاتا تجدید

12

محمد عزیزپور

قبول

40

مهیار صعودی پور

کاتا تجدید

13

محمد حسین شکارچیان

قبول

41

سعید اشرفی پیمان

کاتا تجدید

14

مجتبی مشهدی تفرشی

قبول

42

میلاد یزدانی اردستانی

کاتا تجدید

15

سعید کوثری زاده

قبول

43

محمد علی علی محمدی

کاتا تجدید

16

ابوالفضل حسن زاده

قبول

44

کورش تاجیک ابراهیم آباد

کاتا تجدید

17

علیرضا عزیزی

قبول

45

مهدی رضایی-فرزند غلامعلی

کاتا تجدید

18

حمید رضا سلیمانی

قبول

46

علیرضا محرمی

کاتا تجدید

19

مصطفی نورعلی شاهی

قبول

47

محمد حسن گلیچ

کاتا تجدید

20

مهران حضرتی

قبول

48

غلامرضا عامریان

کاتا تجدید

21

علی راه گل

قبول

49

محمد رضا کردی

کاتا تجدید

22

سید مجتبی هاشمی خواه

قبول

50

ابوالفضل پورمسیح

کاتا تجدید

23

بابک نجفی ها

قبول

51

فرهاد سالاری

کاتا تجدید

24

سید علیرضا مظفری

قبول

52

مهدی رضایی-فرزند جلیل

کاتا تجدید

25

جواد ابراهیمی

قبول

53

جواد فلاح شوب

کاتا تجدید

26

محمد محسن دهنوری

قبول

هیئت جودو استان تهران

27

معین ایمانعلی زاده(نقص مدرک)

قبول

28

ابراهیم نجفی

قبول