1393-10-01 14:40
 برگزاری آزمون دان یک تا چهار به میزبانی همدان و البرز

آزمون دان یک تا چهار به میزبانی استانهای همدان و البرز برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، کمیته آزمون فدراسیون از برگزاری آزمون دان یک تا چهار به میزبانی استانهای البرز و همدان خبر داد.

 

این آزمون قرار است در هر دو شهرستان، روز جمعه 5 دی ماه برگزار گردد.