1393-09-30 14:04
رئیس هیئت جودو استان تهران از باشگاه کانون فرهنگی طلوع بازدیدکرد

رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران از باشگاه کانون فرهنگی طلوع دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران،  داود بلوطی در ادامه بازدید های خود از باشگاه های فعال در این استان، از باشگاه  کانون فرهنگی طلوع بازدید کرد و با استاد اکبر فیضیان به گفتگو پرداخت.

در این بازدید، رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران در جریان وضعیت باشگاه قرار گرفت و از نزدیک به تماشای تمرینات جودوکاران نشست و کمربند آنان را اهدا نمود.