1393-09-28 16:11
بازدید رئیس هیئت جودو استان تهران از باشگاه صد دستگاه در خیابان پیروزی

رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران در ادامه بازدید های خود از باشگاه های فعال در این استان، این بار از باشگاه صد دستگاه در خیابان پیروزیدیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران،  داود بلوطی به همراه استاد محمد کیهان رئیس کمیته فنی هیئت استان تهران، از باشگاه صد دستگاه بازدید کردند.

در این بازدید، رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران ضمن آگاهی از وضعیت باشگاه، در جریان تمرینات جودوکاران قرار گرفت و با آنان و مربیان شان به گقتگو پرداخت.