1393-09-28 15:52
بازدید نمایندگان هیئت جودو استان تهران از باشگاه پرواز سعادت آباد

رئیس کمیته دفاع شخصی و مسئول کمیته مربیان هیئت جودو استان تهران از باشگاه پرواز سعادت آباد بازدید کردند. 

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران،در این بازدید از زحمات رحیمی مربی باشگاه به خاطر سطح آموزشی استاندارد کلاس تقدیر شد و در ادامه تکنیک های کاربردی توسط اساتید رضا توکلیان و بهروز خانی بازآموزی گردید.

در پایان رئیس کمیته دفاع شخصی از نزدیک با هنرجویان و ورزشکاران گفت و گو کرد و پیشنهادات آنها را جهت برنامه ریزی در کمیته دفاع شخصی مورد توجه قرار داد