1393-09-27 15:12
بازگشت موفقیت آمیز فرهاد شکیبی از کلاس آموزشی کشور میانمار

رئیس کمیته داوران هیئت جودو استان تهران از کلاس آموزشی در کشور میانمار بازگشت.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، فرهاد شکیبی که به عنوان مدرس کلاس مربیگری از طرف کمیته بین المللی المپیک (IOC) انتخاب شده بود، به کشور میانمار سفر کرد تا مدرسی این کلاس آموزشی را عهده دار باشد.

هیئت جودو استان تهران عضویت فرهاد شکیبی را به عنوان مدرس در کمیته بین المللی المپیک باعث افتخار جامعه جودو می داند و این موفقیت را به وی تبریک گفته و برای مدرس خوب کشورمان توفیق روز افزون از خداوند متعال خواستار است.