1393-09-25 14:07
تبریک و تقدیر از مربیان زحمتکش تیم ملی جودو جوانان ایران در مسابقات آسیایی

هیئت جودو و کوراش استان تهران، موفقیت تیم ملی جودو جوانان ایران را در مسابقات آسیایی به کادر فنی و مربیان زحمتکش این تیم تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، در این پیام تبریک، از سید محمود میران سرمربی و محمد منصوری و احمد کاظمی مربیان تیم ملی جوانان در مسابقات آسیایی، قدردانی و برای آنان در مسابقات آتی، آرزوی پیروزی و سربلندی شده است.