1393-09-16 12:33
تبریک 16 آذر به دانشجویان با بصیرت، بویژه دانشجویان ورزشکار و جامعه ورزش

هیئت جودو و کوراش استان تهران، فرارسیدن 16 آذر ماه، روز دانشجو را به دانشجویان با بصیرت، بویژه دانشجویان ورزشکار و جامعه ورزش تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، در این پیام تبریک آمده است:

گرامی باد 16 آذر ماه روز حماسه آفرینی دانشجویان با بصیرت و امروز دانشجویان ولایت مدار در سنگر دانشگاه، با جان و دل در راه سرافرازی ایران اسلامی، ادامه دهنده راهی هستند که بی شک تا زمانی که قلم علم و دانش را با جوهری از اندیشه و معرفت در دست دارند، سربلند و پیروز خواهند بود و آینده انقلاب و جمهوری اسلامی را تضمین خواهند کرد.