1393-09-15 12:09
تیم ملی جودو جوانان ایران با سه ورزشکار پایتخت و کادر فنی تهرانی در مسابقات قهرمانی آسیا

تیم ملی جودو جوانان ایران با سه ورزشکار پایتخت و کادر فنی تهرانی در مسابقات قهرمانی آسیا که 22 آذر در هنگ کنگ برگزار می شود، حضور خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، شورای فنی فدراسیون جودو اسامی اعضای تیم ملی جوانان را اعلام کرد که براساس آن، احمد قاسمی، سبحان رسولی و حسین عربی سه نفر از هشت نفر اعضای تیم از استان تهران هستند و تقریباً 40 درصد ترکیب تیم ملی را تهرانی ها تشکیل می دهند، ضمن آنکه سرمربی و مربیان تیم ملی نیز از استان تهران می باشند.

بر همین اساس، محمد رشنونژاد در وزن 55- کیلوگرم، احمد قاسمی در وزن-60 کیلوگرم،محمد محمدی بریمانلو  در وزن 66- کیلوگرم، سبحان رسولی در وزن 73- کیلوگرم، ایمان نیک اقبال در وزن 81- کیلوگرم، حسین عربی در وزن-90 کیلوگرم، خسرو رحیمی در وزن 100- کیلوگرم و جعفرپهلوانی در وزن 100+ کیلوگرم با هدایت سید محمود میران به عنوان سرمربی، محمد منصوری و احمد کاظمی به عنوان مربی در این دوره از مسابقات حضور پیدا خواهند کرد. این تیم روز دوشنبه عازم هنگ کنگ می شود

.