1393-09-14 02:17
بازدید رئیس هیئت جودو استان تهران از باشگاه توحید در دهکده المپیک

رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران در ادامه بازدید های خود از باشگاه های فعال در این استان، این بار به باشگاه توحید رفت.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، داود بلوطی به همراه امیر همسایه رئیس هیئت جودو شمال غرب، از باشگاه توحید در دهکده المپیک بازدید کردند.

در این بازدید، رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران ضمن آگاهی از وضعیت باشگاه، در جریان تمرینات جودوکاران قرار گرفت و با آنان و مربیانشان به گقتگو پرداخت.