1393-09-03 11:15
 برگزاری آزمون دان یک تا چهار به میزبانی ارومیه

طبق اعلام کمیته آزمون فدراسیون جودو ، آزمون دان یک تا چهار به میزبانی ارومیه برگزار می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، طبق اعلام کمیته آزمون فدراسیون، آزمون دان یک تا چهار طی روزهای پنجشنبه و جمعه 13 و 14 آذر ماه به میزبانی ارومیه برگزار می گردد.