1393-08-11 12:50
تهران در رقابتهاي جودو قهرماني پيشكسوتان كشور خوش درخشید

تهران در رقابتهاي جودو قهرماني پيشكسوتان كشور 26 مدال کسب کرد و قدرت خود را به رخ کشید.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون جودو و كوراش، این مسابقات با حضور 169 ورزشكار در 7 وزن و رده هاي سني مختلف برگزار  شد که  جودوکاران تهران با کسب 11 مدال طلا، 7 نقره و 8 برنز، خوش درخشیدند.
نفرات برتر تهران در اوزان مختلف جودو پيشكسوتان كشور عبارت بودند از:  
  هوشنگ آقابابایی چیمه -تهران .+100 اول 
  مشهود اصغرزاده -تهران -90 دوم 
  سیدمحمدرضا آقامیر عبدالغفور -تهران -81 دوم 
  ابوالحسن اسماعیل زاده -تهران -66 دوم 
  علی یارمحمدی- تهران -66 سوم 
  یزدان غفاری -تهران .+100 دوم 
  سعید فتحی -تهران -66 اول 
  محمد پیریایی -تهران -90 سوم 
  محسن پيران نژاد -تهران -73 اول 
  رضا رضایی -تهران .+100 سوم 
  حمید رضا اکبری- تهران -90 سوم 
   محمد کیهان- تهران -90 اول 
  سیدابراهیم حمیدی تنها -تهران -100 اول 
  مهران سلیمانخان -تهران -81 سوم 
  ابراهیم نجفی بیرگانی- تهران -100 سوم 
  سیف اله حاتمی -تهران -73 سوم 
  ید جعفر موسوی -تهران -100 اول 
  یداله احمدی -تهران -60 دوم 
حسن محمدی -تهران -100 دوم 
 علی ده رگی -تهران .+100 سوم 
 محمد صحفی- تهران .+100 اول 
علیرضا نقیبی -تهران -66 اول 
 اصغر لاله زار- تهران -81 دوم 
 محمد راستینه- تهران -81 اول 
   احسان مرادی- تهران -81 اول 
   عمران همتی- تهران -100 اول