1393-08-05 08:57

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، هیئت جودو استان تهران عملکرد شش ماهه نخست سال 1393 خود را ارائه داد.

 

برای مشاهده عملکرد شش ماهه نخست سال 1393 هیئت جودو تهران اینجا کلیک کنید.