1393-07-28 05:52
برگزاری کلاس داوری درجه سه

کلاس داوری درجه 3 روز های 7،6 و 8 آبان در تهران برگزار می گردد.

جهت ثبت نام و تکمیل مدارک با هیئت جودو استان تهران تماس حاصل فرمایید.

تلفن:77845556