1393-07-12 07:15
حضور معاون محترم اداره کل تربیت بدنی در هیئت جودو استان تهران

جناب آقای دکتر سلطانی، معاونت محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در کلاس بازآموزی مربیان در جمع اساتید برتر تهران حضور یافتند.

 

به گزارش هیئت جودو استان تهران، در خلال برگزاری کلاس ویژه بازآموزی مربیان استان تهران و در جمع اساتید بزرگ کشور جناب آقای دکتر سلطانی معاونت محترم اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با حضور در هیئت جودو استان تهران از این کلاس بازدید کرده و در جمع اساتید سخنرانی نمودند.

 

حضور آقای دکتر سلطانی جهت اعطای جوایز قهرمانان استان تهران و همچنین تجلیل از ملی پوشان استان اتفاق بسیار خوب مسرت بخشی بود که باعث روحیه بخشی به آینده سازان ورزش ایران شد. هیئت جودو استان تهران بدینوسیله مراتب تشکر و قدر دانی خود را از کار ارزشمند ایشان در اهمیت دادن به ورزش جودو و صرف وقت برای بازدید از کلاس ویژه مربیان اعلام می دارد.