1393-07-12 07:04
تجلیل از ورزشکاران راه یافته به بازیهای آسیایی

مراسم تجلیل از جودوکاران تهرانی اعزام شده به بازی های آسیایی در هیئت جودو استان تهران برگزار گردید.

 

در این مراسم که در حضور اساتید برتر کشور و استان برگزار شد از آقایان سعید ملایی و محمد جمالی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.