1393-07-12 06:57
تجلیل از قهرمانان جوانان کشور

مراسم تجلیل از مدال آوران برتر کشور در رده نوجوانان و مربیان آنها در هیئت جودو استان تهران برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور مربیان استان تهران برگزار گردید از مدال آوران مسابقات کشوری جوانان تجلیل و قدر دانی گردید