1393-07-12 05:07
 حضور بزرگان جودو کشور در تهران

کلاس بازآموزی مربیان استان تهران با حضور اساتید بزرگ ایران برگزار شد.

 

هیئت جودو استان تهران در راستای برگزاری کلاس های ویژه دانش افزایی مربیان استان روز جمعه 93/07/11 در محل هیئت جودو کلاس ویژه ایی را با حضور اساتید برتر ایران برگزار نمود. این کلاس با حضور اساتید بزرگی همچون استاد محمد کیهان، استاد مدنی، استاد میقانی، استاد شیخ حسینی، استاد رشیدی، استاد شکیبی و استاد میرسنجری برگزار گردید که با استقبال بی نظیر مربیان استان مواجه گردید.

در این کلاس اساتید محترم به ترتیب آموزه های خود را در اختیار اساتید استان تهران گذاشتند.