1393-06-30 04:50
برگزاری کلاس داوری درجه سه

هیئت جودو استان تهران کلاس داوری درجه 3 را برگزار می نماید.

 


به گزارش هیئت جودو استان تهران، این هیئت  در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه 3 از تاریخ 93/07/23 الی 93/07/25 در سالن موگوئی با شرایط ذیل برگزار نماید


داشتن حداقل سن 20 سال تمام، داشتن حداقل مدرک دیپلم، داشتن حداقل کمربند مشکی دان 1، هزینه ثبت نام و آزمون 600/000 ریال و هزینه باز آموزی 400/000 ریال، هزینه صدور حکم پس از قبولی توسط متقاضیان به حساب فدراسیون واریز می گردد.
مدارک مورد نیاز: تصویر کارت ملی و شناسنامه، تصویر مدرک تحصیلی، تصویر حکم کمربند،کارت بیمه ورزشی سال جاری


ضمناً ظرفیت کلاس محدود می باشد.