1393-06-29 05:30
کلاس بازآموزی مربیان در تهران برگزار شد

کلاس باز آموزی مربیان در تهران با حضور برخی از مربیان فعال تهران برگزار گردید.

این کلاس با تدریس استاد شیخ حسینی و با حضور اساتید تهران از جمله آقایان فرهاد شکیبی، رحیمی پور، راستینه و دیگر اساتید تهران برگزار گردید

در ضمن آقای ذوالفقاری نایب رئیس و آقای یزدانی دبیر هیئت نیز در این استاژ شرکت نمودند