1393-06-15 08:52
 کلاس بازآموزی بانوان در تهران برگزار شد

کلاس بازآموزی بانوان در تهران برگزار شد.

 

به گزارش هیئت جودو استان تهران، کلاس بازآموزی بانوان ، در محل هیئت جودو استان تهران در تاریخ 93/06/07 برگزار گردید این دوره که با حضور مربیان و هنر جویان استان تهران همراه بود با تدریس خانم پور امین در ساعت 15 به پایان رسید.