1399-12-10 09:36
 حاج مصطفی كريمي مدیر سازمان تیم های ملی جودو شد

با حکم آرش میراسماعیلی، نایب رئیس سابق و عضو هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان مدیر جدید تیم های ملی جودو منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ آرش میراسماعیلی ، رئیس فدراسیون ، امروز نهم اسفند ماه، طی حکمی حاج مصطفی کریمی را به سمت مدیر سازمان تیم های ملی جودو منصوب کرد.

کریمی، پیش از این سمت نایب رئیسی فدراسیون جودو را برعهده داشت و در زمان ریاست میراسماعیلی، به عنوان مشاور عالی رئیس و عضو هیئت رئیسه فدراسیون منصوب شده بود، اکنون نیز مدیریت تیم های ملی را بر عهده گرفت.