1399-12-08 21:04
 زمان اعلام رای دادگاه حکمیت ورزش باز هم تمدید شد

در حالی که قرار بود رای دادگاه حکمیت ورزش درخصوص رسیدگی به پرونده جودو ایران ۲۶ فوریه اعلام گردد، باز هم  به تعویق افتاد.
 

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ دادگاه حکمیت ورزش درباره رسیدگی به پرونده شکایت جودو ایران علیه فدراسیون جهانی، ۲۶ شهریورماه برگزار شده بود و سپس دادگاه به دو طرف فرصت یک ماهه داد تا با یکدیگر به توافق برسند اما در این مهلت تعیین شده بین دو فدراسیون ایران و فدراسیون جهانی جودو توافقی صورت نگرفت بعد از آن دادگاه حکمیت ورزش با ارسال ایمیلی اعلام کرد که بعد از بررسی پرونده دو طرف تا ۲۹ ژانویه رای نهایی را صادر می کند.

 اما در 29 ژانویه نیز اعلام شد که رای را یک ماه دیگر یعنی 26 فوریه اعلام می کنند

امروز منتظر اعلام رای بودیم که دوباره ایمیل جدیدی از سوی دادگاه حکمیت ورزش به فدراسیون جودو کشورمان ارسال شد و در متن این ایمیل این طور آماده است که رای دادگاه تا دوم مارس (12 اسفند ماه) تمدید شده است.