1399-10-30 09:40
 سالاری، حکم چهارساله ریاست هیئت قم را دریافت کرد

رئیس هیئت جودو استان قم، امروز حکم خود را از رئیس فدراسیون دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، محمدحسن سالاری،  که به تازگی و در مجمع هیئت جودو استان قم با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس هیئت این استان انتخاب شده بود، امروز 29 دی ماه با حضور در دفتر فدراسیون جودو حکم چهارساله ریاست خود را دریافت کرد.،