1399-10-27 11:09
 برگزاری آزمون دان یک تا سه استان فارس

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ آزمون دان یک تا سه جودو هیئت جودو استان فارس با حضوراعضای کمیته آزمون هیئت و به صورت‌ آنلاین 25 دی ماه برگزار گردید.