1399-10-24 10:03
 جلسه شورای دان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ جلسه شورای دان، امروز ۲۳ دی ماه با حضور آرش میراسماعیلی و صدیقه کعبی زاده،  رئیس و سرپرست دبیری، جلال کرمی رئیس کمیته آزمون فدراسیون و اعضای شورای دان برگزار شد.