1399-10-09 13:54
 دیدار صمیمانه میراسماعیلی با رئیس هیئت آذربایجان غربی

رئیس فدراسیون جودو امروز با محسن آقاپور ، رئیس هیئت جودو آذربایجان غربی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو امروز در دفتر فدراسیون میزبان محسن آقاپور ، رئیس هیئت جودو آذربایجان غربی بود

در این نشست صمیمانه، آقاپور درباره روند فعالیت ها در هیئت جودو استان آذربایجان غربی و تاسیس چند خانه جودو اختصاصی در این استان گزارشی را به رئیس فدراسیون ارائه داد.