1399-10-09 13:21
 مولازاده: رای کمیته انضباطی درخصوص پرونده خورنگ صادر شد

رئیس کمیته انضباطی از محرومیت شش ماهه مختار خورنگ از فعالیت در رشته جودو به صورت تعلیقی خبر داد.

آیدین مولازاده در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون جودو؛ اظهار داشت: جلسه کمیته انضباطی فدراسیون با حضور اعضای قانونی برای رسیدگی به پرونده های مختلف، برگزار شد و از مهمترین پرونده ای که در مورد آن بررسی های لازم انجام شد، پرونده مختار خورنگ  بود.

وی تصریح کرد: اساس رشته جودو بر پایه احترام ، محبت و صلح و دوستی است ، ما نیز قصد نداریم کسی را حذف کنیم، سیاست اصلی ما مبنی بر اخلاق و مدارا ست ، اما متاسفانه برخی افراد تحت تاثیر تحریک هایی که از نواحی دیگر می شوند اقدام به صحبت هایی خلاف واقع می کنند که خودشان هم به غیر واقعی بودن آن اعتقاد راسخ دارند، مانند اتفاقی که درخصوص این پرونده افتاد.

رئیس کمیته انضباطی درخصوص پرونده مختار خورنگ گفت: درخصوص این پرونده ما به صلاحدید، در درجه اول از ارجاع آن به مراجع قضایی خودداری کردیم و در وهله دوم ، افرادی که مطالبی علیه آنها عنوان شده بود از حق شخصی خود گذشتند و کمیته انضباطی تنها به خاطر مطالبی که درخصوص فدراسیون جودو عنوان شده بود به عنوان مدعی عموم وارد شد، آقای خورنگ به کمیته انضباطی آمدند از ایشان خواسته بودیم اگر مستنداتی دارند ارائه کنند که مستند خاصی نداستند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر ایشان معتقد بودند برخی از خبرگزاری ها در انتقال مطالب ایشان شیطنت کرده اند و عین صحبت های ایشان را مطرح نکرده اند و قصد ایشان مطالبی که در رسانه ها گفته شده نبوده است، ضمن اینکه به صورت کتبی گفتند که علاقه دارند در رشته جودو فعالیت خود را ادامه بدهند که البته این خواسته ما هم بود که از تجارب و اندوخته های ایشان بهره مند شویم.

مولازاده درخصوص رای کمیته انضباطی گفت: با توجه به اینکه مطالب عنوان شده، انحرافاتی در اذهان عمومی ایجاد کرد و از طرفی هم، شاکیان خصوصی از حق خودشان گذشته بودند، طبق آیین نامه کمیته انضباطی و با اکثریت آرا، آقای خورنگ به شش ماه محرومیت از فعالیت در رشته جودو محکوم شدند، البته این حکم اولیه است و می توانند ایشان اعتراض کنند .

وی افزود: بعد از صدور رای، آرش میراسماعیلی نه به عنوان رئیس فدراسیون بلکه به عنوان عضوی از خانواده جودو در خصوص عملکرد مثبت آقای خورنگ و سوابق ایشان توضیحاتی را ارائه دادند، از طرفی بنده هم با خورنگ بیش از یک ساعت به صورت خصوصی صحبت کردم و باتوجه به مطالب عنوان شده ،  تصمیم بر آن شد که شش ماه محرومیت ایشان به صورت تعلیقی باشد، در این مدت اگر اتفاقی مشابه این امر بیفتد حکم صادره ، اجرا خواهد شد اما فعلا حالت تعلیقی دارد ما به توانمندی های اخلاقی و عملکردی ایشان اعتقاد کامل دارم.

رئیس کمیته انضباطی در بخش پایانی صحبت هایش اظهار داشت: متاسفانه چند نفر معدودی هستند در رشته جودو که اقدام به ایجاد اختلال و نشر اکاذیب و تشنج آفرینی می کنند و دوست دارند جودو را متزلزل کنند که ما با قدرت  جلوی این اتفاقات را می گیریم و حاافظ منافع جودو خواهیم بود، چرا که هیچ کدام از مدیران فعلی در آینده در جودو نیستند اما رشته جودو باقی می ماند و باید از حقانیت آن دفاع شود به همین دلیل ما پرونده این اشخاص را به مراجع قضایی ارجاع خواهیم داد.