1398-11-04 20:05
آزمون دان های یک تا سه بانوان استان تهران در حضور استاد آسیه هداوند خانی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و به نقل از هیئت جودو استان تهران؛ آزمون دان های یک تا سه بانوان استان تهران تحت نظارت ریاست کمیته آزمون هیات جودو برگزار شد.

این آزمون در حضور استاد آسیه هداوند خانی ناظر فدراسیون و استاد میترا کفشدار و استاد رقیه احدی ممتحنین و مدرسین هیات در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار گردید.