1398-11-01 15:58
مرتضی تنها رییس کمیته همگانی هیات جودو استان تهران شد

 رئیس کمیته همگانی هیئت جودو استان تهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و به نقل از هیئت جودو استان تهران؛ طی حکمی از سوی محمد بلوطی،  رییس هیئت جودو استان تهران، مرتضی تنها به این سمت منصوب گردید.

حکم مرتضی تنها توسط محمد بلوطی اعطا شد.