1398-10-30 15:08
 کرمی، رئیس کمیته آزمون و ارتقای کمربند شد

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون جودو ، رئیس جدید کمیته آزمون و ارتقای کمربند فدراسیون ، معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ آرش میراسماعیلی، رئیس این فدراسیون ، طی حکمی جلال کرمی را به عنوان مشاور و رئیس کمیته آزمون و ارتقای کمربند منصوب کرد.

پیش از این، شهرام اسکندری مسئولیت این کمیته را بر عهده داشت.