اخبار

1397-09-29 23:58
ملایی بهترین 81- کیلوگرم دنیا در سال 2018

فدراسیون جهانی سعید ملایی را به عنوان بهترین جودوکار وزن 81- کیلوگرم دنیا در سال 2018 معرفی کرد ملایی نفر اول رنکینگ این وزن است. .

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • امام جعفر صادق(ع): هرکس که در مورد خود، رعایت انصاف نماید، به داورى دیگران پذیرفته شود.

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی