اخبار استان ها

1397-04-13 14:25

رییس هیات جودو، جوجیستو و کوارش خراسان رضوی از برنامه ریزی ها برای ساماندهي فرآیند آموزش و توسعه دفاع شخصی در استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیستو و کوراش خراسان رضوی، حسین محمودی با اشاره به برگزاری اولین کارگروه دفاع شخصی استان با حضور جمعی از کارشناسان مجرب و پیشکسوتان این رشته عنوان کرد: تلاش داریم با بهره گیری از نظرات سازنده صاحبنظران این حوزه، ساماندهی مناسبی در جهت آموزش توسعه هرچه بهتر رشته دفاع شخصی گام برداریم.

وی افزود: در همین راستا برنامه ریزی های خوبی توسط کمیته دفاع شخصی هيأت استان در بخش برگزاری دوره های آموزش مربيگري، آزمون دان و ... صورت گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم انسجام و سازمان دهی رشته دفاع شخصی به عنوان بخشی رسمی از هیات جودو، جوجیستو و کوراش خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به اینکه به طور رسمی متولی رشته دفاع شخصی فدراسیون کشور و هیات استان هستند باید تلاش شود در کلیه سبک های رزمی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند انسجام مطلوبی ایجاد شود.
محمودی به لزوم تدوین و پیروی از اساس نامه مربیگری، داوری و برگزاری استاژ ها و آزمون های ارتقا درجه دان گفت: خوشبختانه این روند با نظرات سازنده اساتید برجسته استان به خوبی پیش خواهد رفت و ما به زودی شاهد این انسجام و حضور قدرتمند و موفق ورزشکاران استان در میادین کشوری خواهیم بود.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی