فدراسیون

1397-04-12 14:46
برگزاری مسابقه مدعیان جوانان جودو کشور 14 تیر ماه

مسابقه مدعیان جوانان جودو کشور پنج شنبه 14 تیر ماه در سالن شهید افراسیابی برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش، مسابقه مدعیان جوانان جودو کشور در 8 وزن ( 55-، 60-، 66-، 73-، 81-، 90-، 100-، 100+) پنج شنبه 14تیر ماه در سالن شهید افراسیابی استان تهران برگزار می شود.

 

طبق اعلام سازمان تیم های ملی مسابقات مدعیان جوانان کشور  با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می شود.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی