اخبار استان ها

1397-02-23 09:39

مسابقات دفاع شخصی پسران استان تهران در رده های سنی مختلف با حضور دفاع شخصی کاران استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوچیتسو و کوراش استان تهران،  دفاع شخصی انتخابی تیم تهرانهم در رده های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار گردید.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی