كميته روابط عمومي

1396-11-17 00:07
 روابط عمومی فدراسیون

 

: کمیته روابط عمومی

 

اکبر هژبری

نسیم نصیری

 

 

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • امام جعفر صادق(ع): هرکس که در مورد خود، رعایت انصاف نماید، به داورى دیگران پذیرفته شود.

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی