فدراسیون

1393-02-08 02:24
اعضای هیئت رئیسه

 

نام و نام خانوادگی: محمد درخشان

سمت : رئیس فدراسیون ، 

، علی مژدهی پور، مصطفی کریمی، داوود میقانی، محمد تقی عصار، فرشاد تجاری، سید عبدالجلیل رضوی،محمد رضا عمادی و حمید قاسمی

 

لیلا سادات محمدیان (سرپرست نائب رئیسی بانون )                                                                                                            

 
 

نام و نام خانوادگی: امیر حسین سیاحی

سمت :  دبیرکل فدراسیون

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین شیرازیان

سمت :  خزانه دار فدراسیون

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند:پرهيزگارترين مردم كسى است كه حق بگويد،چه به سودش باشد چه به زيانش .

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی