اخبار داخلی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

برگزاری سمینار داوری مسابقات

سمینار داوری مسابقات 30دی ماه به میزبانی تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش ، مسئولین جودو در نظر دارند در راستای آشنایی هر چه  بیشتر  داوران سراسر کشور،با قوانین جدید داوری ،یک دوره سمینار داوری با حضور مربیان ، داوران وسرپرستان هئیت های سراسر کشور در مورخه ی 30 دی ماه به میزبانی سالن افراسیابی برگزارنماید.

این سمینار با توجه به تغییرات به وجود آمده در برخی قوانین داوری برگزار خواهد شد.