اخبار داخلی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

پيگيري و دريافت احکام دفاع شخصي در روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه

جهت پيگيري و اخذ احكام دفاع شخصي جودو در روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه مراجعه يا تماس حاصل نماييد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو  و کوراش , طبق اعلام مسئولان کمیته دفاع شخصی فدراسیون هنرجویان این بخش می توانند برای گرفتن احکام در روزهای  شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 16 به دفتر فدراسیون مراجعه کنند.به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو  و کوراش , طبق اعلام مسئولان کمیته دفاع شخصی فدراسیون هنرجویان این بخش می توانند برای گرفتن احکام در روزهای  شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 16 به دفتر فدراسیون مراجعه کنند.