اخبار

1395-10-07 21:25
رئیس فدراسیون جودو: وظیفه همه حمایت از دولت است

«محمد درخشان» در گفت وگو با ایرنا در خصوص مباحثی که در مورد حضور چند رئیس فدراسیون در یکی از تشکل های سیاسی ایجاد شده است، عنوان کرد: به هیچ عنوان اجازه تضعیف دولت را نمی دهم.
وی افزود: چنانچه حضورم در یک گروه سیاسی که برخی ها تلقی می کنند با دولت همسو نیست در کار دولت خللی ایجاد کند، یک لحظه هم در این گروه نمی مانم.
رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: تمام قد و همچون گذشته در خدمت سیاست های نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هستم. دولت با آرای مردم انتخاب شده است و با حکم مقام معظم رهبری کار خود را آغاز کرده و حمایت از آن وظیفه همه ماست..
درخشان تاکید کرد: خوشبختانه اکنون وزیری با سوابق اجرایی و ورزشی سکان دار وزارت ورزش و جوانان است و حضور او باعث دلگرمی اهالی ورزش شده است.
رئیس فدراسیون جودو در پایان اظهار داشت: او اشراف کاملی به شرایط اجرایی و ورزشی دارد و همه باید از ایشان و برنامه هایش حمایت کنیم.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی