مطالب آموزشی

1393-03-26 06:41
 پله پله تا اوج

استاد محمد کیهان ، جدیدترین مطلب آموزشی خود را برای علاقه مندان به رشته ورزشی جودو منتشر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، استاد محمد کیهان در جدیدترین مطلب آموزشی خود نوشت:

 

جای بحث نیست که آب را باید از سرچشمه برداشت، یک حساب سرانگشتی می گوید: از سال 1964 که پرده اولین المپاد جودو در توکیو بالا رفت، تا سال 2003 (سال اوج شکوفایی جودو منفی و ترفندهای ضد جودو) مدالهای طلای المپیک عمدتا بین سه ابرقدرت جودوی دنیا به شرح زیر تقسیم شده است:

ژاپن 24 طلا، فرانسه 10 طلا، کره جنوبی 7 طلا ، سهمیه طلای المپیک داشته اند ، بهتر است سری به مرکز انستیتو کودوکان جودو ژاپن بزنیم تا ببینیم مربیان جودوی ژاپن با اعضای تیم ملی خود چه کار می کنند که اشتهای بچه ها را برای کسب طلا بالا می برند؟

قبل از شروع کار اجازه دهید نتیجه تقسیم مدالهای طلا را از سال 1999 تا سال 2003 در مسابقات جهانی هم یادآوری شود.

ژاپن 22 طلا ، کوبا 8 طلا، فرانسه 5 طلا، چین 5 طلا ، کره جنوبی 4 طلا، روسیه 3 طلا، کره شمالی 2 طلا و ایران 2 طلا، سهمیه طلای جهان را در این دو دوره داشته اند.

 

نقش (اوچی کمی) در رسیدن به اوج

پیش از این در بخش آموزشی فدراسیون جودو ، کلیات متدهای تمرینی کودوکان ژاپن را برای شما علاقه مندان یادآور شدیم، در اینجا جزئیات هر بخش به ترتیب و پیوسته برایتان بیان خواهد شد.

 

در ژاپن ، مربیان بیشتر و تنها موردی که از نظر فنی زیر نظر قرار می دهند، شگرد ورزشکاران می باشد. شگرد یا (توکوی وازا) تنها چیز ارزشمند در ورزشکار است ، ارزش جودوکاها به وسیله اجرای شگرد برروی حریف در هر شرایطی دانسته می شود، جودوکای بدون شگرد پوچ و بی ارزش است.

شگرد (ناگه وازا) یا پرتاب، شگرد (کاتامه وازا) یا مهارت در خاک ، هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

 

 

شگرد ( توکوی وازا) چگونه حاصل می شود؟

 

تنها راه رسیدن به اوج ، آمادگی تکنیکی برای اجرای بی چون و چرای یک شگرد در مسابقات، اجرای تمرینات(اوچی کمی) به طریق صحیح است.

 

نکته مهم:

تعداد اوچی کمی های انجام شده ، هرگاه به 10 هزار بار رسید، آن موقع جودوکار باید به درجه ای از کمال مهارت و آمادگی رسیده باشد که اولا از نظر روانی در کار خود تردید راه ندهد؛ دوما از نظر فنی مانند دستگاه ترانسوتور یک مهتابی که هنگام روشن کردن آن فشار سختی را تحمل می کند، جودوکار هم باید سنگینی وزن حریف را روی شانه های خود احساس کند.

ما با دیدن فیلمهای مسابقات بعضی از قهرمانان ژاپن به ویژه (کویسه- اینووه) عینا خود را در صحنه درگیری و اجرای فن احساس می کنیم ، هنگام تماشای مسابقات ، تماشاگر ، قطره های گرم عرق را روی پیشانی خود حس می کند.

 

جودوکای ژاپنی ، به اندازه ای به توکوی وازای خود ایمان و اعتقاد دارد که به آیین شینتو دارد.

 

 

چگونه اوچی کمی کنیم ؟ ( اجرای تکنیک بدون پرتاب)

 

الف) اوچه کمی ناگه وازا

1-      اوچی کمی به تنهایی : فرض کنید حریفی در مقابلتان ایستاده ، فنون خود را با سرعت و به سختی روی او مرور می کنید.

2-      اوچی کمی استاتیک (ایستاده) اوکه در این تمرین نقش اساسی دارد و موجب پیشرفت شما می شود

3-      اوچه کمی با چرخش (درجا- یکی پس از دیگری) ، بلافاصله مبادرت به اجرای تکنیک خود می کند .

4-      اوچه کمی فقط با دست یقه (تسوری ته) ، دست آستین را داخل کمربند خود از پشت قرار دهید.

5-      اوچی کمی فقط با دست آستین (هیکی ته ) دست کشنده ، دست یقه را داخل کمربند خود از پشت قرار دهید.

6-      اوچی کمی در حرکت با (کشیدن، هل دادن ، به پهلو، زیگزاگ، دایره )

7-      اوچه کمی ترکیبی (در حرکت- ایستا)

8-      اوچه کمی ضدحمله ( درحرکت- ایستا)

9-      اوچه کمی در گارد راست و چپ با چرخش

10-  اوچه کمی به وسیله 3 نفره و غیره

 

ب) اوچی کمی (گاتامه وازا) فنون خاک

 

1-      اوچی کمی ورود به نوازا

2-      حمله از پایین (وقتی روی نشیمنگاه خود نشسته اید) حمله از پشت سر ، حمله در وضعیت چهار دست و پا و روی شکم حمله از اطراف، از بالای سر

3-      اوچی کمی شیمه وازا ، اوسای وازا ، کاتسو وازا

4-      اوچی کمی چگونه فرار کردن از خاک

5-      اوچی کمی ترکیب در فنون نه وازا

6-      اوچی کمی ضدحمله ها در نه وازا

7-      اوچی کمی فنون کانستووازا از سرپا و غیره

 

نکته مهم

اوچی کمی ها باید دارای شاخصه های زیر باشد

صحیح و سریع اجرا شود، اصول در همه موارد رعایت شود، با اعتقاد کامل و تمرکز حواس تمرین شود.

در شیمه وازا و کانستو وازا تا سرحد تسلیم حریف پیش بروید، در اوسای وازا تا تایم ایپون کار را ادامه دهید.

در فنون ترکیبی تاچی وازا ، تکنیک اول را کامل و صحیح تا سر حد عکس العمل حریف پیش بروید و بعد ترکیب کنید.

 

چرا بیش از 10 هزار مرتبه باید اوچی کمی کرد؟

 

در اجرای هر عمل فیزیکی از جمله اجرای فنون شگرد ، سه عامل اصلی، مغز ، عصب، عضله، سیستم اجرایی شما را پشتیبانی می کنند. ( عصب تحریک می شود، مغز فرمان می دهد، عضله اجرا می کند.)

در اثر تکرار بیش از 10 هزار بار در هر مورد سیستم عصبی حذف و تنها عضله بدون واسطه فرمان مغز را اجرا می کند.

 

استاد محمد کیهان ، جدیدترین مطلب آموزشی خود را برای علاقه مندان به رشته ورزشی جودو منتشر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، استاد محمد کیهان در جدیدترین مطلب آموزشی خود نوشت:

 

جای بحث نیست که آب را باید از سرچشمه برداشت، یک حساب سرانگشتی می گوید: از سال 1964 که پرده اولین المپاد جودو در توکیو بالا رفت، تا سال 2003 (سال اوج شکوفایی جودو منفی و ترفندهای ضد جودو) مدالهای طلای المپیک عمدتا بین سه ابرقدرت جودوی دنیا به شرح زیر تقسیم شده است:

ژاپن 24 طلا، فرانسه 10 طلا، کره جنوبی 7 طلا ، سهمیه طلای المپیک داشته اند ، بهتر است سری به مرکز انستیتو کودوکان جودو ژاپن بزنیم تا ببینیم مربیان جودوی ژاپن با اعضای تیم ملی خود چه کار می کنند که اشتهای بچه ها را برای کسب طلا بالا می برند؟

قبل از شروع کار اجازه دهید نتیجه تقسیم مدالهای طلا را از سال 1999 تا سال 2003 در مسابقات جهانی هم یادآوری شود.

ژاپن 22 طلا ، کوبا 8 طلا، فرانسه 5 طلا، چین 5 طلا ، کره جنوبی 4 طلا، روسیه 3 طلا، کره شمالی 2 طلا و ایران 2 طلا، سهمیه طلای جهان را در این دو دوره داشته اند.

 

نقش (اوچی کمی) در رسیدن به اوج

پیش از این در بخش آموزشی فدراسیون جودو ، کلیات متدهای تمرینی کودوکان ژاپن را برای شما علاقه مندان یادآور شدیم، در اینجا جزئیات هر بخش به ترتیب و پیوسته برایتان بیان خواهد شد.

 

در ژاپن ، مربیان بیشتر و تنها موردی که از نظر فنی زیر نظر قرار می دهند، شگرد ورزشکاران می باشد. شگرد یا (توکوی وازا) تنها چیز ارزشمند در ورزشکار است ، ارزش جودوکاها به وسیله اجرای شگرد برروی حریف در هر شرایطی دانسته می شود، جودوکای بدون شگرد پوچ و بی ارزش است.

شگرد (ناگه وازا) یا پرتاب، شگرد (کاتامه وازا) یا مهارت در خاک ، هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

 

 

شگرد ( توکوی وازا) چگونه حاصل می شود؟

 

تنها راه رسیدن به اوج ، آمادگی تکنیکی برای اجرای بی چون و چرای یک شگرد در مسابقات، اجرای تمرینات(اوچی کمی) به طریق صحیح است.

 

نکته مهم:

تعداد اوچی کمی های انجام شده ، هرگاه به 10 هزار بار رسید، آن موقع جودوکار باید به درجه ای از کمال مهارت و آمادگی رسیده باشد که اولا از نظر روانی در کار خود تردید راه ندهد؛ دوما از نظر فنی مانند دستگاه ترانسوتور یک مهتابی که هنگام روشن کردن آن فشار سختی را تحمل می کند، جودوکار هم باید سنگینی وزن حریف را روی شانه های خود احساس کند.

ما با دیدن فیلمهای مسابقات بعضی از قهرمانان ژاپن به ویژه (کویسه- اینووه) عینا خود را در صحنه درگیری و اجرای فن احساس می کنیم ، هنگام تماشای مسابقات ، تماشاگر ، قطره های گرم عرق را روی پیشانی خود حس می کند.

 

جودوکای ژاپنی ، به اندازه ای به توکوی وازای خود ایمان و اعتقاد دارد که به آیین شینتو دارد.

 

 

چگونه اوچی کمی کنیم ؟ ( اجرای تکنیک بدون پرتاب)

 

الف) اوچه کمی ناگه وازا

1-      اوچی کمی به تنهایی : فرض کنید حریفی در مقابلتان ایستاده ، فنون خود را با سرعت و به سختی روی او مرور می کنید.

2-      اوچی کمی استاتیک (ایستاده) اوکه در این تمرین نقش اساسی دارد و موجب پیشرفت شما می شود

3-      اوچه کمی با چرخش (درجا- یکی پس از دیگری) ، بلافاصله مبادرت به اجرای تکنیک خود می کند .

4-      اوچه کمی فقط با دست یقه (تسوری ته) ، دست آستین را داخل کمربند خود از پشت قرار دهید.

5-      اوچی کمی فقط با دست آستین (هیکی ته ) دست کشنده ، دست یقه را داخل کمربند خود از پشت قرار دهید.

6-      اوچی کمی در حرکت با (کشیدن، هل دادن ، به پهلو، زیگزاگ، دایره )

7-      اوچه کمی ترکیبی (در حرکت- ایستا)

8-      اوچه کمی ضدحمله ( درحرکت- ایستا)

9-      اوچه کمی در گارد راست و چپ با چرخش

10-  اوچه کمی به وسیله 3 نفره و غیره

 

ب) اوچی کمی (گاتامه وازا) فنون خاک

 

1-      اوچی کمی ورود به نوازا

2-      حمله از پایین (وقتی روی نشیمنگاه خود نشسته اید) حمله از پشت سر ، حمله در وضعیت چهار دست و پا و روی شکم حمله از اطراف، از بالای سر

3-      اوچی کمی شیمه وازا ، اوسای وازا ، کاتسو وازا

4-      اوچی کمی چگونه فرار کردن از خاک

5-      اوچی کمی ترکیب در فنون نه وازا

6-      اوچی کمی ضدحمله ها در نه وازا

7-      اوچی کمی فنون کانستووازا از سرپا و غیره

 

نکته مهم

اوچی کمی ها باید دارای شاخصه های زیر باشد

صحیح و سریع اجرا شود، اصول در همه موارد رعایت شود، با اعتقاد کامل و تمرکز حواس تمرین شود.

در شیمه وازا و کانستو وازا تا سرحد تسلیم حریف پیش بروید، در اوسای وازا تا تایم ایپون کار را ادامه دهید.

در فنون ترکیبی تاچی وازا ، تکنیک اول را کامل و صحیح تا سر حد عکس العمل حریف پیش بروید و بعد ترکیب کنید.

 

چرا بیش از 10 هزار مرتبه باید اوچی کمی کرد؟

 

در اجرای هر عمل فیزیکی از جمله اجرای فنون شگرد ، سه عامل اصلی، مغز ، عصب، عضله، سیستم اجرایی شما را پشتیبانی می کنند. ( عصب تحریک می شود، مغز فرمان می دهد، عضله اجرا می کند.)

در اثر تکرار بیش از 10 هزار بار در هر مورد سیستم عصبی حذف و تنها عضله بدون واسطه فرمان مغز را اجرا می کند.

 

نظرات

 • پارسا 1394-02-21 10:19
  با سلام خدمت استاد
  آیا در اوچی کومی می توان تقسیم سرعتی ٔ قدرتی و ترکیبی داشته باشیم بعنوان مثال تنده هرگاه روی سرعت متمرکز می شوم احساس می کنم حرکاتم بر پایه پائین تنه متمرکز می شود و به نوعی هر گونه کشش بر اوکه تعادلم را ترهم میزند لذا اگر با همان سرعت تکنیک را اجرا کنم پرتاب صورت میگیرد ولی با کشش که مستلزم ایست بعد از چرخش پا می باشد زمان پرتاب بیش از دو برابر می شود اگر امکان دارد در خصوص مرور تکنیک بصورت حرفه ای توضیح فرمائید با سپاس
 • رصا 1393-10-04 21:26
  نظم اطلاعات از حجم اطلاعات مهمتر است. استاد نه تنها انبوهی از اطلاعات دارند که بسیاری از اساتید ندارند بلکه پهلوان صفت اند. همه ما مستقیماً یا با واسطه شاگرد ایشان بود ه ایم و یا مدیون ایشان هستیم. از همه بیشتر برای این ورزش وقت گذاشته اند و حتماً از همه بیشتر در این خصوص آگاه هستند.از استاد خواهش می کنم که تجربه خود را از این طریق برای همگان به یادگار بگذارند ، که این سلسله مقالات به یاد ماندگارترین روش برای ثبت ذخایری است که تنها ایشان دراختیار دارند.
  بسیاری از قهرمانان ما فقط قدرت بدنی دارند. ایشان به همه جنبه هایی که فرد باید به آن توجه داشته باشد آگاه هستند.
  مجدداً از ایشان تشکر می کنم و تشنه مطالب بیشتری از ایشان هستیم
 • علی نقی یان 1393-05-16 04:38
  سلام استاد.مطالب پرمحتواست.لطفا ادامه بدین.ضمنا مطالب دوبار تکرارشده اند باتشکر از شماوعوامل فدراسیون جودو.شاگردشما نقی یان
ثبت نظر جدید

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

 • شهادت سردار رشید اسلام، سردار قاسم سلیمانی تسلیت باد.

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی