اخبار استان ها  - استان گیلان

1394-06-29 00:36

در این استاژ استاد میقانی اهمیت کوزوشی قبل از تای ساباکی را گوش زد نمودند و تمرینات هماهنگ کننده عصب و عضله را با کش های آموزشی مورد بازآموزی و واکاوی قرار دادند و نکات مهم در آموزش اصول پایه را در این دوره یادآور شدند که بسیار مورد توجه پیشکسوتان و مربیان و نوجوانان قرار گرفت

با توجه به اهمیت و تنوع اینگونه تمرینات، هیات جودو استان از استاد میقانی درخواست نمودند که در صورت امکان روشهای آموزشی را بصورت سی دی در اختیار استانها قرار داده تا مربیان به عنوان مرجع تمرینات اصول پایه از آن بهره ببرند

در انتهاهیات جودو استان گیلان مراتب سپاس و تشکر خود را از ریاست محترم فدراسیون جودو کشور و همچنین استاد داوود میقانی جهت برگزاری این دوره اعلام می نماید.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • حلول ماه شعبان مبارک باد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی