اخبار استان ها  - استان البرز

1394-02-11 14:19
رقابتهای انتخابی جوانان (پسر)استان البرز برگزار شد

وزن55- کیلوگرم مقام اول کریم کوهستانی     مقام دوم  مرتضی حیدری     مقام سوم     رضا سلگی     مقام سوم مشترک    محمدرضا اسدی

وزن 60- کیلوگرم  مقام اول   محمد رضا صدیقی   مقام دوم   صالح زوجی    مقام سوم   امیر فروتن    مقام سوم مشترک   امیرحسین رنجبر

وزن 66- کیلوگرم   مقام اول علیرضا خجسته       مقام دوم سینا سلطانی         مقام سوم حسین خرسندی      مقام سوم مشترک    سعید بیاتی

وزن 73- کیلوگرم   مقام اول    مصطفی ملک محمدی   مقام دوم میلاد براتی   مقام سوم    میلاد رشوند    مقام سوم مشترک    رضا نعمتی 

وزن 81 - کیلوگرم  مقام اول    هاشم مقدم       مقام دوم محمد تاج الدینی   مقام سوم پویا شیرزاد    مقام سوم مشترک    مهراب علوی طلب

  وزن 90- کیلوگرم  مقام اول   سید محمد هاشمی    مقام دوم   مجید همه خانی   مقام سوم    محمد چروئی

وزن 100- کیلوگرم   مقام اول کیوان اسدی    مقام دوم   مهدی آرش فر    مقام سوم   حمزه دیندار    مقام سوم مشترک   محمدعرفان صادقی فرد

وزن 100+  کیلوگرم  مقام اول   دانیال طهماسبی   مقام دوم   محمد رضاکیوان خصال     مقام سوم   پویا آب بخش    مقام سوم مشترک   سید مهدی لواسانی  

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • هفته دفاع مقدس گرامی باد.

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی