اخبار

1399-12-03 14:47
 اهدای احکام روسای سبک ها و اعضای شورای راهبردی دفاع شخصی/ لیگ دفاع شخصی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی فدراسیون جودو با حضور آرش میراسماعیلی و صدیقه کعبی زاده، رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون، سردار عصار رئیس شورای راهبردی دفاع شخصی و عباس سلگی رئیس کمیته دفاع شخصی فدراسیون و اعضای شورای راهبردی این کمیته برگزار شد.

در جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی فدراسیون جودو مصوب شد که در سال ۱۴۰۰ ، مسابقات لیگ سبک های مختلف دفاع شخصی به صورت سراسری برگزار گردد.

براین اساس، مقرر شد که پیشنویس آیین نامه مسابقات با نظر روسای سبک ها از سوی دبیر شورای راهبردی تنظیم و در نشست آتی شورای راهبردی ارائه شودتا پس از تصویب مقدمات کار برای برگزاری اولین دوره مسابقات لیگ دفاع شخصی سبکها در سال ۱۴۰۰ انجام شود.

همچنین احکام روسای سبک های دفاع شخصی و اعضای شورای راهبردی توسط رییس فدراسیون اعطا گردید.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • ماه رجب، رشته پیوند از پا فتادگان طریق دوست با اوست.

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی