• خانه
  • اخبار استان ها - استان قزوین

اخبار استان ها - استان قزوین

نمایش 1-11 از 11 نتیجه
1393-07-29 07:25

حضور دکتر رستگار در استان قزوین

دکتر رستگار، رئیس فدراسیون جودو روز با حضور در استان قزوین با اعضای هیئت رئیسه استان قزوین و مدیر کل تربیت بدنی استان آقای مشهدی آقایی دیدار نمودند.

1393-05-20 02:41

برگزاری مراسم بدرقه کاروان اعزامی کشورمان به دومین دوه بازیهای المپیک نوجوانان

رامین صفویه جودو کار قزوینی درالمپیک نوجوانان

1393-04-29 02:15

یک قزوینی نماینده ایران درکمپ فدراسیون جهانی درسوئیس

رامین صفویه جودوکار مستعد قزوینی به همراه آقای اردشیر موحد دانش مربی خود جهت شرکت در کمپ جهانی فدراسیون جهانی جودو راهی سوئیس گردیدند.

1393-04-16 01:55

مسابقات انتخابی نوجوانان استان قزوین

مسابقات انتخابی نوجوانان استان قزوین درتاریخ 14 تیرماه برگزار گردید.

1393-04-11 03:04

سعید مرادی

1393-04-11 02:43

رامین صفویه