1398-09-10 15:37
ملی پوشان جوان جودو، امروز تست آمادگی جسمانی دادند

اعضای تیم ملی جودو جوانان امروز با حضور در آکادمی ملی المپیک تست آمادگی جسمانی دادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ مرحله جدید تمرینات تیم ملی جوانان با سرمربیگری محمدرضا حاج یوسف زاده و مربیگری محمد مهدی ذاکری و محمد علیمحمدی از روز گذشته 9 آذر ماه آغاز شد.دانیال تیماجی به عنوان مربی بدنساز در کنار تیم است

ملی پوشان، امروز با حضور در آکادمی ملی المپیک ، تست آمادگی جسمانی دادند.

ابتدا ویژگی های آنتروپومتری تمامی جودوکاران حاضر در اردو اندازه گیری شد، سپس جودوکاران، آزمون های سرعت( 20 متر) ، حداکثر توان (آزمایشگاهی وینگيت ٣٠ ثانيه دست)،و در نهایت آزمون اندازه گیری قدرت حداكثر (گريپ) را پشت سر گذاشتند .

این آزمون ها به منظور آشنایی با نیمرخ جسمانی جودوکاران انجام شد.

لازم به ذکر است ، در اردوی مرحله بعد ، آزمون اندازه گیری توان هوازی و انعطاف بدنی ملی پوشان اندازه گیری می شود.