1398-09-09 12:20
بازگشت همه به سوی اوست

با خبر شدیم انسیه بحری از همکاران رسانه ای رزمی نویس در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
روابط عمومی فدراسیون جودو مصیبت وارده را به خانواده محترم بحری تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال، مغفرت و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مي نماییم.