1398-09-08 10:51
مازندران، قهرمان رقابت های تاتار کوراش کشور شد

تیم استان مازندران موفق شد در پایان رقابت های قهرمانی کشور تاتار کوراش به عنوان قهرمانی برسد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ اولین دوره رقابت های قهرمانی کشور تاتار کوراش (انتخابی تیم ملی) طی روزهای 6 و 7 آذر ماه با حضور 80 ورزشکار در اوزان 60-، 65-، 70-، 75-، 80-، 85-، 90-، 100-، 100+ کیلوگرم  گرامیداشت هفته بسیج، به میزبانی قوچان برگزار شد.

مجتبی قدمی ، دبیر فدراسیون جودو، محمد بلوطی، مدیر تیم های ملی ، حمیدرضا جعفر نماینده کمیته ارزیابی و عملکرد  این دوره از رقابت ها را از نزدیک نظاره کردند.  

در پایان رقابت های انفرادی تیم استان مازندران به عنوان قهرمانی دست یافت، خراسان رضوی نایب قهرمان شد و گیلان بر روی سکوی سوم ایستاد.

نتایج رقابت ها به شرح ذیل است:

وزن 60- کیلوگرم:

1- محمد سرکوهی از خراسان رضوی

2- اسماعیل کهتری از خراسان رضوی

3- علی نصیری و مسلم فرامرزی از گلستان

وزن 65- کیلوگرم:

1- جواد بزرگ پور از مازندران

2- احسان پیغمبری از خراسان رضوی

3- علیرضا چراغی از گیلان و محمد رمضانی از خراسان رضوی

وزن 70- کیلوگرم:

1- محمد ثابت قدم از خراسان رضوی

2- سید یونس حسینی از مازندران 

3- مجتبی اسکندری و مجید قوامی از خراسان رضوی

وزن 75- کیلوگرم:

حسن موسی زاده از خراسان رضوی1- 

2- سید عادل حسینی از مازندران، 

3- نجف قوی هیکل از البرز و محمدرضا مهربان از خراسان رضوی

وزن 80- کیلوگرم:

یاسر محمدی از مازندران

2- حسین کریمی از خراسان رضوی

3- محمدحسن حسینی از خراسان رضوی و بهزاد اعتمادی از خراسان رضوی

وزن 85- کیلوگرم:

1- حمزه حیدریی از مازندران

2- حسین دامن افشان از خراسان رضوی

3- مهدی هاشمی از خراسان رضوی و محمدی حسن از البرز

وزن 90- کیلوگرم:

1- امیررضا بوداغی از مازندران

2- امیرخسروی از خراسان رضوی

3- امیرحسین خطی از مازندران و مهرداد پولادی از خراسان رضوی

وزن 100- کیلوگرم:

1- محمدحسن رستمی از گیلان

2- حمیدرضا حسن زاده از خراسان رضوی

3- حمید رحمانی از البرز و توکل اسدیان از مازندران

وزن 100+ کیلوگرم:

1- پوریا رمضانی از مازندران

2- تقی یزدانی از خراسان رضوی

3- مصطفی شهری از خراسان رضوی و محمدمهدی امیری از البرز